• Jsme partnerem pro splnění cílů našich zákazníků.
  • Jsme hrdí na naši tradici.
  • Kvalita a neustálé zlepšování je naší prioritou.
  • Investujeme do nových technologií.
  • Každý zaměstnanec zná poslání společnosti a svou roli při naplňování cílů svého pracovního týmu.
  • Vážíme si  loajality našich zaměstnanců, oceňujeme jejich iniciativu a investujeme do jejich rozvoje.
  • Ctíme zásady otevřené komunikace a týmové spolupráce.
  • Jsme ohleduplní k životnímu prostředí a respektujeme ekologické normy.