Energetika

 • Spoje
 • Konstrukce
 • Kotle
 • Spalovny
 • Elektrárny 

Ropovody

 • Rozvody ropy
 • Ropné tratě

Plynárenství

 • Plynové tratě
 • Potrubní spoje

Vodárenství

 • Vodovodní spoje
 • Trativody
 • Nádrže 

Těžební průmysl

 • Těžební rypadla
 • Těžební věže
 • Dopravníky

Chemický průmysl

 • Konstrukce
 • Rozvody

Strojírenství

 • Stroje a zařízení
 • Spoje
 • Šrouby
 • Řetězy

Stavebnictví

 • Konstrukce
 • Lešení
 • Jeřáby 

Automobilový průmysl

 • Rámy
 • Hřídele
 • Tlumiče
 • Ložiska
 • Zapalovací svíčky
 • Rámy sedaček
 • Součásti motorů

Zdravotnictví

 • Chirurgické dráty pro fixaci kostí a tepen
 • Dentální drát
 • Rovnátka zubů
 • Zdravotnické nástroje

Ostatní použití

 • Nářadí
 • Vrtáky
 • Šroubováky
 • Bity
 • Dláta