logo vtch h35px

 

Výroba probíhá na jedné válcovací trati, která je vybavena tímto strojním zařízením

  • Ohřívací karuselová pec
  • Vertikální děrovací lis
  • Děrovací stolice (elongátor)
  • Poutnická stolice
  • Okružní pila pro odřez konců trubek za tepla
  • Ohřívací narážecí pec
  • Kalibrovací stolice
  • Rovnací stolice s hyperbolickými válci
  • Průběžná pec pro tepelné zpracování trubek
  • Úpravárenské provozy pro konečnou úpravu trubek a kontrolu včetně zkoušecího zařízení vodním tlakem a nedestruktivníhi zkoušení ultrazvukem

 

Princip výroby bezešvých trubek poutnickým válcováním

Válcování bezešvých ocelových trubek v naší společnosti má dlouholetou tradici. Již v roce 1890 zde byla vyrobena tímto způsobem jako první na světě bezešvá trubka.Princip výroby bezešvých trubek poutnickým válcováním spočívá v tom, že předehřátý ingot nebo sochor na tvářecí teplotu se na hydraulickém lisu vylisuje (do podoby hrnce se dnem) a pak se na děrovacím stroji válcuje mezi pracovními válci s mimoběžnými osami, čímž vznikne tzv. předvalek (již bez dna). Vyděrovaný předvalek se nasune na poutnický trn a je válcován v podélném směru válci s kruhovým proměnným kalibrem. Toto válcování je přetržité (krok sem, krok tam). Po odříznutí konců vyválcovaných trubek se trubky podrobí ohřevu na tvářecí teplotu a kalibrují se na kalibrovací stolici dvojicí válců v podélném směru k získání přesného vnějšího průměru a kruhovitosti.


Schéma výroby trub - zde