Z-GROUP hutní skupina je úspěšným pokračovatelem dlouholetých tradic česko-moravských hutnických a železárenských podniků:

Válcovny trub Chomutov- založeny firmou Mannesmann v roce 1890,

Železárny Hrádek - založeny podnikatelem Rudolfem Hudlickým v roce 1900,

Železárny Chomutov  - založeny firmou Poldina Huť Kladno v roce 1917,

Železárny Veselí  - založeny v roce 1962.

Produkty vyráběné v naší skupině zaujímají významnou pozici na celosvětovém trhu ocelových výrobků.

HISTORIE VÝROBNÍCH ZÁVODŮ

logo zv h35px

1960 - zahájení výstavby závodu provozem na výrobu tažené oceli
1966 - zahájení výroby tažené oceli
  - zahájení výroby svařovaných trubek, uzavřených tenkostěnných profilů, tažených trubek a profilů
1972 - zprovoznění žárového zinkování
  - zavedení výroby přesných svařovaných trubek malých průměrů, za studena kalibrovaných
1976 - byl ustaven samostatný podnik Železárny Veselí nad Moravou
1991 - transformace státního podniku na akciovou společnost
1993 - transformace státního podniku na akciovou společnost
1994-1995 - dokončen proces privatizace, prodej výrobků převzala ČMOVS a.s. a pak Ferromet a.s.
  - sdružení do skupiny Z - group | Steel holding 
2017 - přeměna fůzí Z-Group Steel Holding na FERROMET a.s. (více zde)logo zh h35px

1900 - vznik hrádeckých železáren, kdy český podnikatel Rudolf Hudlický koupil vodní hamr
1905-1917 - firma rozšířena o válcovací tratě
1918-1938 - v období první republiky byl výrobní program doplněn o taženou ocel za studena a ocel loupanou
1945 - se závod skládal z ocelárny, tří válcoven, tažírny s mořírnou a elektrickými pecemi pro tepelné zpracování, úpravny
  - významný rozmach podniku byl zaznamenán po druhé světové válce, kdy na základě zvyšující se poptávky dochází k postupné modernizaci a výstavby plynové žíhárny
v 60. letech - realizovány investice, které odpovídají perspektivě rozvoje podniku a zabezpečují výrobu legované oceli v žádaných kvalitách
1962 - zprovozněna 1. a 2. elektro-oblouková pec
1968 - zprovozněna 3. elektro-oblouková pec
1969 - zahájena výroba lisovaných ocelových trubek
1978 - uvedena do provozu průběžná žíhací pec
1996 - sdružení do skupiny Z - group | Steel holding
2001 - po 88 letech nepřetržitého provozu z ekologických důvodů ukončen provoz Siemens-Martinských pecí v Hrádku
2016 - vyčlenění do samostatné společnosti Válcovny trub, a.s.(více zde)

 

logo vtch h35px

1870
- zahájení provozu závodu
1887 - závod zakoupen firmou Mannesmann – provedena rekonstrukce na výrobu bezešvých ocelových trubek
1890 - vyrobena první bezešvá ocelová trubka na světě poutnickým způsobem – tím dán základ výrobního programu až do současnosti
1948-1994 - firma znárodněna státem - Válcovny trub, národní podnik
1994 - státní podnik Válcovny trub zprivatizován, rozdělen na tři firmy Sandvik, Mannesmann a českou firmu Dioss
1997 - prodej firmy Dioss firmě Cimex

- Cimex prodala firmu JUDr. ing. Zemkovi do seskupení Z – group | Steel holding (konec roku 1997)
2016 - vyčlenění do samostatné společnosti Válcovny trub, a.s.(více zde)


Poznánka: firmy Sandvik a Mannesmann zprivatizovaly provozy na výrobu přesných trubek; firma Dioss zprivatizovala výrobu hladkých trubek válcovaných za tepla.


logo zch h35px

1917 - založení závodu firmou Poldina Huť Kladno
1920 - zahájena výroba broušených a tažených tyčí
1924 - zahájení výroby tvrdě tažených drátů
1926 - zahájení výroby z antikorových ocelí
1958 - odštěpný závod VTŽ Chomutov
1989 - samostatný státní podnik
1992 - transformace na akciovou společnost
1998 - dokončení procesu privatizace
1998 - sdružení do skupiny Z - group a.s.
2003 - začlenění do skupiny Ferromet Group s.r.o.
2005 - ŽCH a.s. se přejmenovala na Hutní druhovýrobu – reality a.s.
2005 - výrobu provozuje Ocelářská divize Chomutov akciové společnosti BONAVIA servis
2009 - ukončena výrobní činnost, zčásti přesun servisních provozů do Válcoven Chomutov